Go to Top

Bestyrelsen

Vi er en bestyrelse bestående af fem medlemmer og to suppleanter. Arbejdet med foreningen er frivilligt, og der holdes møder hver anden onsdag kl. 18.00 i ulige uger.

Af hensyn til det frivillige arbejde henstiller vi til at kontakte os via Probo.